Missie en visie

Missie

Wij van SNEW geven om onze planeet. Alleen door nu duurzaam en verantwoord gebruik te maken van alles wat onze aarde biedt, geeft volgende generaties een toekomst. Wij geloven dat dit alleen kan bij een circulair economisch systeem. Zoals de aarde zelf, een circulair ecologisch systeem is.


Strategie

Mensen geloven meer en meer in een circulair systeem, de slogan is: "Eerst hergebruiken dan pas recyclen." SNEW is een voorloper op het gebied van circulaire economie voor telecom- en IT-producten. We rekken de productlevenscyclus zo ver mogelijk op. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van milieu verantwoorde verwerking van hun elektrisch en elektronisch afval (EEA). Ons productverzorgingssysteem biedt producten een tweede en soms een derde leven (inclusief ontwikkelingslanden), voordat deze uiteindelijk zullen worden gerecycled. Op deze manier kunnen we bedrijven en overheden helpen met duurzaam inkopen volgens ISO 20400 en door te helpen met hun Corporate Social Responsibility volgens ISO 26000: met het doel om bedrijven en organisaties te bewegen tot duurzaamheidsontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen door het verbeteren van de omstandigheden voor arbeid, milieu en samenleving.


Visie

SNEW wil de partner zijn als remanufacturer in telecom- en IT-producten. Wij ontzorgen onze klanten door producten als nieuw (as new) te maken voor een tweede leven. Dit doen wij door het: inzamelen, inventariseren, reviseren [registreren/testen/wissen/reinigen /repareren /verpakken] en verzenden naar elke locatie die de klant wenst. Het overblijvende afval wordt gerecycled met het doel de grondstoffen zo veel mogelijk terug te winnen. Dit jaar heeft SNEW de ambitie om te groeien van het pioniersstadium naar het volgende niveau, een professionele organisatie die een circulair bedrijfsinstrument heeft ontwikkeld met een winstgevend concept. Daarbij geven we medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om te participeren in ons productieproces.

Dit levert voor alle partijen een win-win-situatie op. Voor leverancier dat hun producten en reserveonderdelen langer beschikbaar blijven. Voor de klant een goedkoper product wat aan het eind van de levensduur weer ingenomen wordt, en dus milieuverantwoord wordt hergebruikt of recycled. Maar ook winst voor onze aarde, wat leidt tot minder gebruik hulpbronnen (energie), minder afval en onnodige uitputting van onze aarde. Verder wil SNEW jonge werknemers en senior 50-plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt rekruteren om hen de kans te geven om te voorzien in eigen levensonderhoud en volwaardig te participeren in de maatschappij. Op deze manier verbindt SNEW haar duurzaamheidsdoelstellingen direct met een HR-beleid, om ten volle gebruik te maken van de toegevoegde waarde van zowel producten als mensen. We zijn als nieuw, getekend SNEW.

Kernwaarden van SNEW:

  1. Wij geloven in een wereld waarin geen of zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. Daarom zetten wij in op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het realiseren van een circulaire economie in 2050 van de Nederlandse overheid;
  2. Via hergebruik geven wij elektronische en elektrische apparaten een tweede leven zolang er nuttige toegevoegde waarde in deze producten aanwezig is;
  3. Als er weinig of geen nuttige toegevoegde waarde is, demonteren we (her)bruikbare reserveonderdelen en recyclen we op de meest duurzame manier;
  4. Wij streven er naar om ons personeelsbestand zo op te bouwen dat 50% van de medewerkers afkomstig is uit een achterstandsituatie en 50% uit een reguliere arbeidssituatie;
  5. Winst is voor SNEW geen doel op zich, maar noodzakelijk om onze bovengenoemde kernwaarden te verstevigen.

Email ons!